Proč je důležité přemýšlet a chovat se ohleduplně a ekologicky? Protože všechno souvisí se vším. Pokud budeme hledat cesty, jak zbytečně neplýtvat a chytře využívat staré, použité či nepotřebné věci, budeme šetřit nejen svoje peníze, ale hlavně prostředí kolem nás. Předcházejme společně vzniku odpadů tím nejjednodušším způsobem.
Odkládejte pravidelně do sběrných kontejnerů věci, které už nepotřebujete.

JAK FUNGUJEME A ČÍM SE ODLIŠUJEME OD JINÝCH

Vaše oděvy, které jste vložili do sběrového boxu, jsou vždy svezeny na hromadu a roztřízeny. Kritériem je vždy jejich využitelná hodnota. TextilEco a.s. provozuje třídící halu v Boskovicích, kde poskytuje zaměstnání 200 občanům.

Oděvy se třídí do tří základních skupin:

A) Jsou to oděvy, jejichž stav (kvalita) umožňuje jejich další využívání k dalšímu nošení. Jejich život bude pokračovat dál v původní podobě. Naleznou dalšího nositele. Oděvy této kategorie putují do našich prodejen GENESIS, kde si je můžou lidé zakoupit za velmi příznivé ceny. V 30 našich prodejen zaměstnáváme 100 lidí. Ostatní oděvy jsou poslány do zemí třetího světa. Jsou místními lidmi hlazeny, prány, žehleny a zašívány. V těchto zemích velmi pomohou, neboť nového majitele téměř nic nestojí.
B) Do této skupiny se řadí oděvy, které již nelze využít k původnímu účelu (nošení). Tyto oděvy jsou viditelně obnošené, nemoderní, mírně znečištěné, mají díry apod. Šatstvo v této kategorii se dále rozčlení zejména s ohledem na jejich materiálové složení. Z pohledu jejich dalšího využití jde o to, zda je lze dále průmyslově zpracovat. Například rozřezáním, rozcupováním, případně jako příměs při výrobě kartonů. Práce s touto skupinou vyžaduje drahé technologie a je velice náročná na spotřebu energie. Vznikne však nový výrobek.
C) Sem se zařazují oděvy, které jsou silně znečistěné – barvami, olejem, plesnivé apod. Jsou to oděvy, které nebylo přes veškerou snahu možno zachránit a zařadit do skupin A a B. Progresivní firmy jako je TextilEco a.s. však našly uplatnění i pro toto šatstvo. Šatstvo se termicky zhodnocuje. To znamená, že slouží jako palivo v elektrárnách. Jedno kilo má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí. Z šatstva tak vznikne světlo a teplo. Kategorie A i B se člení na velmi mnoho podskupin, může to být i několik set, např. kalhoty: pánské, dámské, dětské, ty členíme dál na zimní, letní. Dále se dělí dle materiálu, střihu, stupně obnošení atd. Tento proces, který je velmi pracný, zaměstnává mnoho lidí. Toto musí každá seriózní sběrací firma absolvovat, neboť pouze díky tomuto detailnímu roztřídění lze z obnošeného šatstva získat finanční prostředky, které jsou potřeba na sběrové boxy, svozová vozidla, mzdy zaměstnanců, energie, třídící dílnu, balení… Toto vše financuje skupina A. Bez ní by nebyl žádný sběr možný. Skupina B má totiž tak vysokou spotřebu práce, energie a kapitálu na trhací stroje, že v nejlepším případě lze ekonomicky dosáhnout výdělku „0 Kč“. Skupina C je jasným ekonomickým mínusem neboť náklady na dopravu a třídění ani zdaleka nejsou vyrovnány žádným příjmem. Takto to mají naprosto všichni, kteří sbírají staré šatstvo od obyvatelstva.

Sběrače šatstva lze rozdělit v zásadě do dvou skupin:

První skupina: Jsou to firmy, které dosahují vysoké profesionality, ve všech stupních třídícího procesu, neustále inovují, hledají nové postupy a nalézají cesty. Jsou společensky odpovědné a nežádají o dotace, ba naopak, o to co dokážou vydělat, se rozdělí a vrátí tak občanům co největší díl zpět. Předcházejí vzniku odpadů a mají pozitivní významný vliv na kvalitu životního prostředí. Lídrem této kategorie je u nás jednoznačně TextilEco a.s.

Druhá skupina: jsou to spolky, organizace, které mají zájem pouze o oděvy kategorie A. S kategorií B a C si neví rady. Toto šatstvo se u nich hromadí a hrozí vážný ekologický problém. Neustále žádají nesmyslné dotace. Žádají zábor veřejného prostranství a nikdy za to nic nenabídnou. Ohání se srdcervoucími projekty. Ti nejrafinovanější zneužívají dobrého jména různých neziskových organizací. Vytváří různé ekonomicky nesmyslné projekty, o to však více o nich mluví. Zneužívají ochranné známky. Sbírají na katastru města či obce. Posbírají tuny a neinformují obce o tom, kolik posbírali. Posbírané oděvy netřídí v ČR, ale v neroztříděném stavu je prodávají dál mimo ČR.

VĚDĚLI JSTE, ŽE

Občané Evropské unie ročně vyhodí 5,8 milionů tun textilu a z toho jen 1,5 milionu tun (25 %) je průmyslově recyklovaných či využitých pro charitativní účely?

VĚDĚLI JSTE, ŽE

V České republice vzniká okolo 3 miliónů tun komunálního odpadu ročně? Množství odpadu je vážný problém, kterému je třeba předcházet.

VĚDĚLI JSTE, ŽE

K výrobě jednoho kilogramu bavlny je potřeba 7 000 až 30 000 litrů vody? A že na výrobu jednoho trička je použito 150 g pesticidů? Zhruba 9–10 % z celkové světové spotřeby pesticidů je využíváno právě k ochraně bavlny před chorobami ohrožující výši produkce.

VĚDĚLI JSTE, ŽE

Recyklace textilií znamená také výrazné snížení potřeby energií, materiálů a chemikálií.Každá tuna triček, které jsou správně zrecyklovná tedy ušetří 12 tun CO2!

VĚDĚLI JSTE, ŽE

TextilEco a.s. vytřídí denně k dalšímu použití 250 000 kusů oblečení, které by jinak putovalo na skládky. Zaměstnává k tomu 200 občanů v třídícím centru a dalších 100 lidí v prodejnách GENESIS.

VĚDĚLI JSTE, ŽE

8 000 litrů vody, je potřeba k výrobě jednoho páru džínů a zhruba 2 500 litrů k výrobě jednoho trička? Kolik triček a džínů máte ve skříni vy a kolik vody tedy proteklo při výrobě vašeho oblečení?
PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
TEXTILECO A.S.
Dřevařská 1418/17, 680 01
Boskovice
+420 516 411 765
IČO: 28101766

info@textileco.as
SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Palackého 715/15,
Nové Město,
110 00 Praha 1

fakturace +420 732 656 777

uctarna@textileco.as