Předcházet vzniku odpadů – to je naše filosofie. Naše sběrné kontejnery nabízí možnost odevzdat vaše nepotřebné oděvy, boty a hračky k ekologickému využití. Sesbírané věci přirozeným způsobem vracíme zpátky k lidem. Dáváme věcem druhý život a navíc pomáháme potřebným. Díky našim aktivitám získáváme prostředky, kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní projekty.
K DNEŠNÍMU DNI JSME DAROVALI 3 704 439 Kč
PODPORUJEME:

CO SE DĚJE
S ODĚVY

BLANK

Jsou to oděvy, jejichž stav (kvalita) umožňuje jejich další využívání k dalšímu nošení. Jejich život bude pokračovat dál v původní podobě. Naleznou dalšího nositele. Oděvy této kategorie putují do našich prodejen GENESIS, kde si je můžou lidi zakoupit za velmi příznivé ceny.

SBĚR

Naše sběrné kontejnery najdete v 2 850 obcích po celé ČR. Věděli jste, že každý z nás vyprodukuje ročně zhruba 16 kg oděvů, které doposud končily jako komunální odpad? I díky společnosti TextilEco a.s. se této situaci daří předcházet. třeba tím, že odložíte nepotřebné šatstvo do správného boxu.

SVOZ

Po dohodě s obcemi rozmísťujeme kontejnery tak, aby sloužil každý pro cca 500 obyvatel. Zajišťujeme veškerý servis spojený s pořízením, vyprazdňováním, úklidem, údržbou kontejnerů a odvozem sesbíraných oděvů do třídírny. Frekvence vyprazdňování vozovými automobily je přibližně jednou za týden.

TŘÍDENÍ

Oděvy jsou svezeny a roztřízeny. Oděvy se roztřídí do tří základních skupin. Proces třídění je velmi pracný a zaměstnává mnoho lidí. Díky tomuto detailnímu roztřídění lze z obnošeného šatstva získat finanční prostředky, které jsou potřeba na sběrové boxy, svozová vozidla, mzdy zaměstnanců, energie, třídící dílnu, balení…

KATEGORIE A

Jsou to oděvy, jejichž stav (kvalita) umožňuje jejich další využívání k dalšímu nošení. Jejich život bude pokračovat dál v původní podobě. Naleznou dalšího nositele. Oděvy této kategorie putují do našich prodejen GENESIS, kde si je můžou lidi zakoupit za velmi příznivé ceny.

KATEGORIE B

Oděvy, které již nelze využít k původnímu účelu. Šatstvo v této kategorii se dále rozčlení s ohledem na jejich materiálové složení. Dále se může průmyslově zpracovat. Například rozřezáním, rozcupováním, případně jako příměs do kartonů. Práce s touto skupinou vyžaduje drahé technologie a je velice náročná na spotřebu energie. Vznikne však nový výrobek.

KATEGORIE C

Jsou to oděvy, které nebylo přes veškerou snahu možno zachránit a zařadit do skupin A a B. Progresivní firmy jako je TextilEco a.s. však našly uplatnění i pro toto šatstvo. Šatstvo se termicky zhodnocuje. To znamená, že slouží jako palivo v elektrárnách. Jedno kilo má stejnou výhřevnost jako hnědé uhlí. Z šatstva tak vznikne světlo a teplo.

PRODEJ

Oblečení v kategorii A putuje do našich prodejen s oblečením – secondhandů Genesis. Zde můžou češi za velmi příznivé ceny nakoupit kvalitní oblečení a dát tak kousku oděvu nový život. Naše prodejny najdete v 20 městech a obcích a zaměstnávají 5000 lidí.

POMOC

Jsme společensky odpovědní, nežádáme o dotace, ba naopak, o to co vyděláme, se rozdělíme a vracíme tak občanům co největší díl zpět. Díky našim aktivitám získáváme prostředky, kterými aktivně podporujeme neziskové a charitativní projekty. K dnešnímu dni jsme darovali na dobré věci 3.304.845 Kč.
VÍCE

POMÁHÁME

Jsme hrdí, že můžeme díky prostředkům, které touto činností získáme, aktivně podporovat neziskové a charitativní projekty. Jsme společensky odpovědní a nežádáme žádné dotace. To co dokážeme vydělat, rozdělíme a vracíme občanům, zejména dětem, co největší díl zpět.

LEKÁŘI BEZ
HRANIC

K dnešnímu dni jsme mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic v ČR podpořili finančním darem ve výši 760 000 Kč. V rámci jejich zvláštní dárcovské výzvy při příležitosti #GivingTuesday jsme zdvojnásobili všechny dary do výše 400 000 Kč a přispěli k celkové částce 821 858 Kč na pomoc severu Nigérie.

NADACE SOVA

Jsme hlavním donátorem Nadace SOVA, které již od roku 2014 věnovala částku 1 075 000 Kč.
Nadace SOVA se soustřeďuje na pomoc v důležitých oblastech života. Pomáhá lidem, vzdělání, vědě a zdravotnictví.

LEKÁŘI BEZ
HRANIC

K dnešnímu dni jsme mezinárodní humanitární organizaci Lékaři bez hranic v ČR podpořili finančním darem ve výši 760 000 Kč. V rámci jejich zvláštní dárcovské výzvy při příležitosti #GivingTuesday jsme zdvojnásobili všechny dary do výše 400 000 Kč a přispěli k celkové částce 821 858 Kč na pomoc severu Nigérie.

UNICEF

Organizaci UNICEF Česká republika, jsme od května 2016 poskytli finanční dar ve výši 1 238 817 Kč. Činnost UNICEF je pro nás výjimečně důležitá a obdivuhodná, proto jsme se rozhodli jejich práci podporovat a současně rozšiřovat povědomí mezi českou veřejností skrze informační kampaň v prodejnách Genesis.

THE TAP TAP

hudebníkům z The Tap Tap jsme věnovali příspěvek ve výši 781 000 Kč. Díky společnému projektu „Eko The Tap Tap“ podporujeme činnost handicapovaných hudebníků. Eko The Tap Tap - projekt který pomáhá několikanásobně.

TEXTILÍ DÍLNA

Začátek školního roku proběhl v tvořivém duchu a nám se díky tomu sešla velká spousta krásných výrobků a uměleckých děl. Výherci od nás obdrží peněžní dar. Ale, jelikož jsou všechny výrobky moc povedené rozhodli jsme se každý výrobek ocenit, proto se všichni zúčastnění mohou těšit na malou odměnu. Více zde

MĚSTA A OBCE

Do 31. 3. 2017 jsme díky umístění kontejnerů TextilEco a.s. podpořili obecní rozpočty částkou: 7 104 388,09 Kč Staňte se naším partnerem Staráme o likvidaci textilního odpadu zodpovědně, moderně a bez požadavků na veřejné prostředky. Naopak je obcím prostřednictvím různých projektů vracíme! Předcházejme společně vzniku odpadů tím nejpřirozenějším způsobem, tím, že nám umožníte umístit kontejner na sběr oděvů ve vaší obci.
"Se společností Textileco a.s. spolupracujeme v oblasti nakládání s textilními odpady již od roku 2012. Město Nový Jičín hodnotí tuto dlouhodobou spolupráci jako vysoce úspěšnou. Společnost pracuje pružně, profesionálně a má osobní přístup ke klientovi. Provozní záležitosti a s nimi související problémy jsou řešeny bryskně, což dokladují kladné ohlasy ze stran občanů. Díky uzavřené smlouvě město odklonilo využitelný materiál od skládkování, kdy tím zároveň šetří nemalé finanční prostředky. Nad rámec smluvního ujednání, pak společnost v našem městě každoročně finančně přispívá na charitu a ekologickou výchovu" Město Nový Jičín, Mgr. Marta Kiššová
"Se společností TextilEco a.s. spolupracujeme v oblasti nakládání s textilními odpady již od roku 2012. Město Nový Jičín hodnotí tuto dlouhodobou spolupráci jako vysoce úspěšnou. Společnost pracuje pružně, profesionálně a má osobní přístup ke klientovi. Provozní záležitosti a s nimi související problémy jsou řešeny bryskně, což dokladují kladné ohlasy ze stran občanů. Díky uzavřené smlouvě město odklonilo využitelný materiál od skládkování, kdy tím zároveň šetří nemalé finanční prostředky. Nad rámec smluvního ujednání, pak společnost v našem městě každoročně finančně přispívá na charitu a ekologickou výchovu" Město Nový Jičín, Mgr. Marta Kiššová
Již více jak 5 roků spolupracujeme s panem Pekou při sběru a svozu textilního a podobného odpadu. Spolupráce je vzájemně vstřícná a ku prospěchu sofistikovaného nakládání s těmito druhy odpadů, které neskončí na skládce odpadů, ale jsou znovu využity. Odbor životního prostředí, Vladimír Hošek
Kde všude
kontejnery najdete?
PROVOZOVNA SPOLEČNOSTI:
TEXTILECO A.S.
Dřevařská 1418/17, 680 01
Boskovice
+420 516 411 765
IČO: 28101766

info@textileco.as
SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Palackého 715/15,
Nové Město,
110 00 Praha 1

fakturace +420 732 656 777

uctarna@textileco.as